Wy dogge it sels...


Energie voor en door de dorpen en wijken van Dongeradeel

De Energie Coöperatie ECODon is opgericht om de inwoners en organisaties van de dorpen, buurten en wijken van Dongeradeel in staat te stellen:

  • hun eigen duurzame energie op te wekken, individueel, maar vooral ook samen;
  • groene stroom en CO2-gecompenseerd gas in te kopen voor een fatsoenlijke prijs;
  • de winst lokaal te investeren in lokale duurzame en/of sociale projecten.

ECODon wil initiatieven in dorpen, buurten en wijken stimuleren en faciliteren, maar vooral leden in staat stellen om eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet op hun eigen huis of bedrijf kunnen doen.

Voor hulp bij het overstappen of meer informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden:

Geert Bril (voorzitter) 06 8360 5177 (Metslawier)
Meindert Woudwijk (secretaris) 06 1661 9630 (Ee)
Aad Stolk (penningmeester)  06 3028 0094 (Oosternijkerk)
Fokke van der Weij  (lid) 06 4732 7663 (Oosternijkerk)

 

 

Slutmymaroan-2

Hydroelectricity

solarpanel